Buddy program

Každoročně přivítáme na Bankovním institutu stále více zahraničních studentů v rámci projektu Erasmus+. A vy se můžete stát jejich průvodcem. Jestli si chcete procvičit jazykové znalosti a poznat nové přátele, přihlaste se do našeho Buddy programu. Pomozte zahraničním studentům lépe se zorientovat v českém prostředí a představte jim Prahu jako centrum studentského života.

V rámci Buddy programu jsou zahraničním studentům přidělováni čeští studenti, neboli buddies. Český buddy pomáhá zahraničnímu studentovi během prvních týdnů v Praze, především s překonáváním jazykových bariér, s orientací v Praze a ve škole, s administrativními záležitostmi spojenými s jeho příjezdem a pobytem ve škole. Na všem spolupracuje s Erasmus koordinátorem.

Zahraniční studenti přijíždějí do Prahy nejčastěji začátkem září nebo února. Po přihlášení do programu získáte informace o formě spolupráce, vašich povinnostech a jak být správným Buddy.

Jakmile vám bude přidělen zahraniční student, poskytneme vám detailní informace, jak a co udělat. Přidělování probíhá v dostatečném časovém předstihu, takže máte zpravidla pár týdnů na to, abyste se seznámili s informacemi o vašem studentovi. Nejnáročnější je období kolem příjezdu zahraničního studenta, kdy je nutné splnit určité povinnosti.

Proč se přihlásit do Buddy programu

 • možnost konverzace v cizím jazyce
 • získání nových přátel
 • navázání kontaktů se zahraničím
 • přímý kontakt s cizí kulturou
 • a když se rozhodnete sami vycestovat s programem Erasmus+ získáte zvýhodnění při výběrovém řízení

S čím přesně buddy svému zahraničnímu studentovi pomáhá

 • naváže se studentem kontakt před jeho příjezdem
 • vyzvedne studenta na letišti/nádraží/v místě příjezdu spolu s koordinátorem
 • odvéze studenta na kolej a pomůže mu vyřídit formality
 • doprovodí studenta do školy, vyřídí potřebné dokumenty na příslušném oddělení, vysvětlí mu fungování menzy, knihovny a počítačů
 • zařídí zahraničnímu studentovi průkaz na MHD
 • zajde na cizineckou policii a zařídí zahraničnímu studentovi vše potřebné
 • poskytne studentovi základní informace týkající se života a orientace v Praze
 • pomůže studentovi při vystěhování z kolejí při odjezdu
 • v případě potřeby pomůže zahraničnímu studentovi v dalších záležitostech