Knihovna Bankovního institutu

  • 8 000 odborných knižních publikací
  • 18 periodických titulů
  • studovna s přístupem na internet
  • prodej skript Bankovního institutu vysoké školy

Knihovna Bankovního institutu je veřejná a poskytuje knihovnické a informační služby. Svými tituly je zaměřená především na potřeby studentů a vyučujících BIVŠ. Registrovaným uživatelem se může stát kdokoli starší 18 let. Roční registrační poplatek činí 50 Kč.

Vyhledávání knih v online systému

Knihovna využívá automatizovaný knihovní systém Clavius. Díky modulu online vyhledávání je katalog pro všechny zájemce odkudkoliv a kdykoliv přístupný.

Dokumeny lze vyhledávat podle:

  • příjmení autora
  • názvu dokumentu
  • klíčových slov - seznam klíčových slov naleznete po kliknutí na odkaz Klíčové slovo
  • libovolného pole - zadané slovo se bude vyhledávat ve všech prohledatelných polích knihovního systému

Vyhledávejte v online katalogu

Výpůjčky

Vypůjčit si lze maximálně 5 titulů. Standardní výpůjční lhůta je 1 měsíc (30 dnů). Vypůjčenou publikaci si lze 2x prodloužit (až do lhůty 90 dnů), pokud není rezervována dalším čtenářem. Jestliže publikaci nevratíte ve stanovené výpůjční lhůtě, knihovna účtuje poplatek z prodlení vrácení ve výši 5 Kč/publikace/den. Periodická literatura (noviny a časopisy) se půjčuje pouze prezenčně.

Rezervace publikací

Když je publikace půjčená, můžete si ji rezervovat e-mailem nebo telefonicky, případně sami, máte-li aktivovaný přístup do online čtenářského účtu. Přístupové údaje vám na vyžádání vytvoří pracovníci knihovny. Po přihlášení máte možnost se podívat na vámi rezervované publikace i publikace, které máte zapůjčené. Publikace, které si v knihovně rezervujete je nutno si vyzvednout do 10 pracovních dnů ode dne rezervace. Po uplynutí této doby budou zařazeny zpět do fondu nebo budou nabídnuty zájemci, který je v pořadí. V případě, že o rezervaci již zájem nemáte, můžete ji zrušit stejným způsobem, jako jste rezervaci provedli.

Kvalifikační práce (bakalářské a diplomové práce)

Bakalářské nebo diplomové práce jsou v katalogizačních záznamech označeny signaturou KPB nebo KPD. Půjčují se pouze prezenčně (do studovny) a ve zvláštním režimu - nutno vyplnit Žádost o zpřístupnění kvalifikační práce. Veškeré absolventské práce uložené v informačním systému od roku 2009 jsou již veřejně přístupné, včetně posudků vedoucích prací a oponentů. Naleznete je ve veřejné části našeho informačního systému v sekci Absolventi a archiv závěrečných prací.

Elektronické informační zdroje

Oxford Dictionary (volně přístupné části)

Vyhledávací nástroje:
Vyhledávací nástroj využívající přirozený jazyk
Vyhledávací nástroj využívající přirozený jazyk
Matematické vzorce, výpočty
Obchodní a podnikové informace (prohledává tzv. deep web)
Vyhledávací nástroj využívající sémantický jazyk
Porovnává výsledky vyhledávání mezi Google a Bing
Ucelené vyhledávání odborné literatury
Nabízí vyhledávání podle témat
Vyhledávání se zaměřením na frankofonní oblasti
Vyhledávání se zaměřením na frankofonní oblasti

Odborné publikace:
Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (plný obsah publikací, článků a statistik od roku 1999)
Informace o energetice

Texty knih:
books.google.cz
en.wikibooks.org

Právo:
Stejnopisy Sbírky zákonů
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
ASPI
Zákony online
Sbírka zákonů

Volné zdroje:
Archive for the History of Economic Thought (archiv kanadské McMaster Univerzity shromažďuje díla od 13. stol. do 1. pol. 20. stol.)
Gutenberg (texty knih s prošlými autorskými právy)
International Monetary Fund (IMF) Publications (texty publikací Mezinárodního Měnového fondu)
Mathematica (přední světový systém pro provádění matematických a statických výpočtů)
MathWord (databáze zabývající se matematikou, statistikou až po geometrii a topologii)
WolframAlpha (internetový výpočetní nástroj)
Wolfram Demonstrations Project (interaktivní dynamické demonstrace z mnoha oborů)
Theses (registr závěrečných absolventských prací z ČR a SR)
Citace.com (nástroj pro tvorbu bibliografických citací)

Periodický tisk v knihovně

noviny a časopisy dostupné v knihovně k zapůjčení prezenčně:

Global Finance (měsíčník)
E+M Ekonomika a management (čtvrtletník)
Ekonom (týdeník)
Finance a úvěr (dvouměsíčník)
Finanční a ekonomické informace (měsíčník)
Journal of Applied Economics (2x ročně)
Prague Economics Papers (čtvrtletník)
Moderní řízení (čtvrtletník)
Pojistný obzor (čtvrtletník)
Politická ekonomie (čtvrtletník)
Právník (měsíčník)
Soudní inženýrství (čtvrtletník)
Scientia et Sociatas (čtvrtletník)
Socioekonomická a humanitní studie (2x ročně)
The Economist (týdeník)

Ptejte se knihovny

Faktografická a bibliografická služba českých knihoven široké veřejnosti. Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i webových stránek. Na vaše dotazy je zaručeno odeslání odpovědi na váš e-mail obvykle do 48 hodin dle složitosti dotazu.

 

Kontakt

 

Mgr. Jan Kryštůfek
Tel: +420 251 114 539
e-mail: jkrystufek@bivs.cz

Mgr. Pavel Sladký
Tel.: +420 251 114 548
e-mail: psladky@bivs.cz

Informační­ služby, prodlužování výpůjček knih, rezervace a objednávky skript zasílejte na email knihovna@bivs.cz

Otevírací doba knihovny        

Od 2. 1. 2017 do 11. 2. 2017 je knihovna v sobotu otevřena od 10:00 do 13:00 hod.

Pondělí 9:00 - 16:00 hod.
Úterý 9:00 - 16:00 hod.
Středa 9:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek 9:00 - 15:00 hod.
Pátek 9:00 - 16:00 hod.
Sobota 10:00 - 15:00 hod.