Oceňování nemovitého majetku na tržních principech

Content middle
Typ kurzu
Termín kurzu
14. 10. 2016 to 2. 6. 2017
Uzávěrka přihlášek
3. 11. 2016
Místo konání
Praha
Cena
15 900 Kč/semestr
Content bottom

Program je určen zájemcům, kteří na základě jeho absolvování chtějí požádat o živnostenské oprávnění k oceňování věcí nemovitých či se přihlásit k certifikačnímu řízení v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17024 (certifikace osob), oblast certifikace Odhadce nemovitostí (QON). Dvousemestrová verze kurzu je určena účastníkům s ukončeným stavebním vzděláním.

Průběh kurzu:  2 semestry, 8 vyučovacích hodin/semestr (zpravidla pátek), 2x měsíčně (9 - 16 hod.)

Lektoři: pedagogové Bankovního institutu vysoké školy a lektoři ze znaleckého ústavu A-Consult Plus s.r.o.

Zakončení kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu (slouží jako podklad pro vydání živnostenského oprávnění)

Partnerem kurzu je společnost A-Consult Plus, ve které působí přední odborníci zabývající se oceňováním majetku, zejména nemovitostí a podniků. Podílí se tak významným způsobem na odborném vzdělávání a certifikaci budoucích odhadců. Kromě výuky se zaměstnanci také věnují psaní odborných článků a recenzí.

Kontakt

Bc. Veronika Hupková
referentka vzdělávacích projektů
Tel.: +420 251 114 583
Mobil: +420 731 425 297
E-mail: vhupkova@bivs.cz