Finance (Ing.)

Content middle
Délka studia
4 semestry
Začátek studia
říjen
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Kombinovaná
Prezenční
Získaný titul
Ing.
Jazyk
český, anglický

Moderní obor s vynikající perspektivou v budoucí praxi. Kombinace mikro a makroekonomie spolu se znalostmi z oblastí finančního a obchodního práva je ideálním startem pro kariéru jak v soukromé, tak ve státní sféře.

Content bottom

V rámci dvouletého studia oboru Finance studenti proniknou do problematiky mezinárodních finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, daňové politiky, ekonomie a práva.

Absolventi tohoto oboru se profilují jako specialisté a manažeři na finančních trzích, v investičních společnostech, bankách. Mohou působit v podnikové sféře nebo v institucích veřejného sektoru či neziskových organizacích. Uplatnění absolventů je díky komplexnosti oboru velmi široké.

Specializační předměty

  • Aktuální otázky pojistného trhu
  • Daňová teorie a politika
  • Finanční právo
  • Měnová teorie a politika
  • Mezinárodní finance
  • Mezinárodní finanční trhy
  • Právo finančního trhu
  • Soukromé právo

Garant oboru

doc. Ing. Jana Marková , CSc.

členka Akademické rady BIVŠ, předsedkyně Interní akreditační komise BIVŠ, garant oboru Finance

+420 251 114 569

jmarkova@bivs.cz