Odborná příprava zahraničních studentů

Program jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů ke studiu studijních programů akreditovaných na Bankovním institutu vysoké škole je určen pro občany jiných států, kteří chtějí po absolvování tohoto přípravného programu studovat některý ze studijních programů akreditovaných na Bankovním institutu v českém jazyce.

Délka programu: 2 semestry
Obsah studia: výuka českého jazyka, výuka odborných předmětů

Organizace a náplň programu

Výuka českého jazyka
Cílem výuky je praktické ovládnutí češtiny zaměřené především na aktivní znalost jazyka na úrovni B2, připravenost jeho uživatelů pro základní komunikační situace a studium odborných předmětů bakalářských nebo magisterských studijních programů.

Výuka odborných předmětů
Z odborných předmětů se vyučují: Základy matematiky pro bakaláře a Základy ekonomie pro bakaláře
 

Termíny výuky

Zimní semestr: 5. 9. 2016 – 23. 12. 2016
Letní semestr: 16. 1. 2017 – 31. 5. 2017

Hodinová dotace jednotlivých předmětů

Český jazyk: 770 vyučovacích hodin (770x45 min.)
Anglický jazyk: 120 vyučovacích hodin (120x45 min.)
Odborné předměty: 96 vyučovacích hodin (96x45 min.)
Celkem 986 vyučovacích hodin

Přijetí do programu

Podmínkou přijetí do přípravného programu je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, popřípadě ukončené vysokoškolské vzdělání, které musí účastník programu doložit platným dokladem o ukončeném středoškolském vzdělání, popřípadě dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Uchazeč je taktéž povinen odeslat vyplněnou přihlášku ke studiu.

Osvědčení o absolvování programu

Účastníkům programu, kteří úspěšně složí povinné testy a zkoušky, vydá Bankovní institut a Prague Language Institute osvědčení o absolvování přípravného programu.

Místo výuky

Výuka jazyků: Prague Language Institute, Opletalova 8, Praha 1. Výuka probíhá v pracovních dnech formou intenzivní denní výuky v rozsahu 24 hodin výuky týdně.

Výuka odborných předmětů: Bankovní institut vysoká škola, Nárožní 2600/9, Praha 5 a je vedena týmem zkušených pedagogů naší vysoké školy.

 

Přihlášky přijímá a další informace poskytne:
Prague Language Institute
Opletalova 8, Praha 1 
E-mail: info@prag-inst.com
Tel.: +420 774 982 941

Read in English

Более подробная информация на русском