doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Content middle
Pozice
prorektor pro vědu, výzkum a vnější vztahy, garant oboru Oceňování majetku
Katedra
katedra podnikání a oceňování
Telefonní číslo
+420 251 114 570
Content bottom

Je absolventem Stavební fakulty ČVUT v Praze, kde v roce 2007 habilitoval v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Akademické dráze se věnuje od roku 2000, do roku 2012 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, od roku 2011 na Bankovním institutu vysoké škole a od roku 2012 souběžně na Fakultě aplikovaných věd v Plzni. Od roku 2010 je vedoucím Českého národního výzkumného týmu v archeologickém parku Angkor v Kambodži, zaměřeném na záchranu středověkých kamenných chrámů. Odborně se zaměřuje na otázky spolehlivosti stavebních konstrukcí a faktory ovlivňující tržní hodnotu staveb. Absolvoval vyzvané přednášky na vysokých školách v Evropě a Asii, na Bankovním institutu vyučuje stavebně technické předměty a metody oceňování.