doc. Ing. Jana Marková, CSc.

Content middle
Pozice
členka Akademické rady BIVŠ, předsedkyně Interní akreditační komise BIVŠ, garant oboru Finance
Katedra
Katedra financí a ekonomie
Telefonní číslo
+420 251 114 569