Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Content middle
Pozice
vedoucí katedry informatiky a kvantitativních metod
Katedra
Katedra informatiky a kvantitativních metod
Telefonní číslo
+420 251 114 534
Content bottom

Je zkušeným vysokoškolským učitelem s dlouholetou pedagogickou i odbornou praxí. Před nástupem na BIVŠ do funkce vedoucího katedry pracoval na katedře Matematiky fakulty strojní ČVUT v Praze jako odborný asistent oddělení numerické matematiky. Dlouhodobě též spolupracoval s Ústavem termomechaniky AV ČR (aplikace metody konečných prvků - interakce tekutiny s elastickým tělesem). Taktéž se Škodou Plzeň (závod Turbíny) jako programátor při návrhu a vizualizaci různých typů lopatek. V současné době jsou jeho hlavním zájmem metody a algoritmy spojené s kryptografií a kryptoanalýzou. Vyučuje technickou infrastrukturu, algoritmizaci, programování a základy numerické matematiky.