Poradenství pro studenty

Poradenství je v celém rozsahu poskytováno bezplatně studentům Bankovního institutu vysoké školy. Konzultace je možno předem objednávat u jednotlivých garantů. Konzultační hodiny pro jednotlivé typy poradenství obvykle nejsou pevně stanoveny, v rámci našich možností se snažíme studentům vyjít vstříc a přizpůsobit se jejich časovým možnostem.

Studijní poradenství

Studentům Bankovního institutu vysoké školy a uchazečům o studium, zejména s přijímacím řízením, poskytujeme poradentství v oblastech:

 • pomoc při orientaci během přestupu z jiné vysoké školy
 • seznámení se zázemím vysoké školy
 • pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia
 • orientaci v poplatcích za studium, stipendiích a slevách
 • pomoc při hledání vhodného ubytování

Garant: Kristýna Palavská

Poradenství pro studenty s handicapem

Bankovní institut vysoká škola i díky své bezbariérové budově zaručuje plnohodnotnou účast studentů s handicapem ve všech oblastech akademického a společenského života. Studentem či uchazečem o studium se speciálními potřebami se rozumí takový student či uchazeč o studium, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje kompenzaci studijních podmínek.

Bankovní institut se zavazuje

 • uplatňovat individuální, poučený a lidskou důstojnost respektující přístup ke studentům
 • je-li to účelné, připravit modifikovanou podobu dílčího či závěrečného plnění kontrol studia, která by se však měla odchylovat od běžného postupu jen v nejmenší nutné míře
 • s využitím technických a výukových pomůcek garantovat studentům přístup k informacím předávaným při výuce ve formě, která je pro ně přístupná
 • svým přístupem nesnižovat studijní nároky kladené na studenty
 • je-li to možné, ve výuce v maximální míře uplatňovat multisenzoriální přístup

Bankovní institut rovněž poskytuje

 • všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty
 • pomoc při řešení problémů zdravotně handicapovaných
 • konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu

Garant: Ing. Helena Cetlová

Personální a kariérové poradenství

 • pomoc při volbě povolání
 • plánování a řízení kariéry
 • řešení vnitřních překážek při uskutečnění volby povolání
 • poradenství v rámci pracovněprávních vztahů v zaměstnání i při hledání zaměstnání

Garant: Mgr. Ludmila Šmejkalová

Interkulturní poradenství

Poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty při interkulturní adaptaci v kontextu rozvoje zásad diversity managementu. Správnou přípravou na zahraniční studijní pobyt či zahraniční stáž je možné pomocí rozvoje interkulturních kompetencí (neboli souhrn schopností a dovedností, do kterých se promítají osobnostní předpoklady) předejít konfliktům a rovněž i syndromu vyhoření.

Garant: Bc. Veronika Žbelová, BA