Bankovní sektor musí umět reagovat na aktuální trendy ve stavebnictví

Content middle

V úterý 14. 6. 2016 se uskutečnil v prostorách Bankovního institutu vysoké školy druhý běh 17. konference odhadců nemovitostí. BIVŠ ji pořádá jako průkopník studijního oboru Oceňování majetku u nás. Konferenci odborně zaštítil Ing. Pavel Zídek, expert certifikačního orgánu a odhadce nemovitých věcí, který má v této oblasti letité pracovní zkušenosti z bankovní sféry.

Content bottom

Podle jeho slov jsou aktuálním trendem v oblasti oceňování majetku standardizace tržních principů oceňování, sjednocování přístupu bankovního sektoru a chystané legislativní změny. Tyto kroky by měly vést k normalizování a zpřehlednění systému, jakým jsou dnes hodnoceny nemovitosti v České republice, a přizpůsobit tak realitní trh zvyklostem zahraničních investorů a kupců. „Výrazné odlišnosti v legislativě, jiná vymahatelnost práva, či jiné stavební předpisy a evidence nemovitostí globálnímu trhu neprospívají,“ uvádí Pavel Zídek.

Oceňování majetku je o posuzování rizik, která jsou v daných situacích specifická a odlišná. Cenou majetku se vyjadřuje jeho hodnota v penězích, což je jediný způsob pro porovnání jednotlivých druhů nemovitostí. Zajímavými případy jsou luxusní rezidenční nemovitosti, které tvoří samostatnou kategorii tohoto oboru. A to jak cenovou, tak kvalitativním standardem,“ dodává Pavel Zídek.

Další oblastí, na kterou musí bankovní sektor reagovat, je prudký vývoj technologií ve stavebnictví. Podle expertů jsme dnes součástí velké stavební evoluce nejen s ohledem na využívání moderních materiálů, ale i technologických postupů. „Moderní stavby zvyšují nejen uživatelský standard, ale zároveň jsou aplikovány technologie, které přispívají k větší ochraně majetku, nižší energetické náročnosti a provozní soběstačnosti. Vybavení, které počítají s využitím dešťové vody, zajišťují si vlastní energii atp., napomáhají zachování udržitelné hodnoty nemovitosti. Na tuto skutečnost musí reagovat nejen bankovní sektor,“ dodává Pavel Zídek.

Bankovní institut vysoká škola certifikuje odhadce podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024 nejdéle ze všech působících subjektů – od roku 1996. „Vydali jsme přes polovinu všech certifikátů v České republice. Lidé, kteří ho od nás mají, našli nejčastěji uplatnění jako samostatně působící odhadci, zaměstnanci v bankách a finančních institucích, realitních kancelářích, ve znaleckých ústavech, ale také na finančních úřadech,“ říká generální ředitelka BIVŠ Martina Mannová. BIVŠ nabízí zájemcům o problematiku oceňování majetku samostatný stejnojmenný obor studia s vysokoškolským titulem (Bc.), který je vyučován prezenčně i kombinovaně. Mimo to je možné získat specializační vzdělání také formou celoživotního vzdělávání, které škola realizuje ve dvou časově rozličných variantách podle původní kvalifikace zájemců.