Časopis SEHS Journal nově v databázi ERIH+

Content middle

Vědecký časopis Socioekonomické a humanitní studie vydávaný Bankovním institutem Vysokou školou byl na konci dubna zařazen do databáze European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). Všechny články publikované v tomto periodiku jsou tak nově hodnoceny minimálně 10 RIV body.

Content bottom

„Zařazení našeho časopisu do databáze ERIH+ představuje v jistém smyslu jeho proniknutí na mezinárodní scénu. Na základě Metodiky hodnocení vydávané Radou pro výzkum, vývoj a inovace budou publikované články nově zařazeny do kategorie Jneimp,“ vysvětluje Jan Lachman, prorektor BIVŠ, a dodává, že se tak zvýší citovanost a zájem odborné veřejnosti v časopise publikovat. „Nová mezinárodní dimenze časopisu je další důvod, proč chceme v blízké budoucnosti publikovat všechny články výhradně v angličtině,“ dodává Lachman.

SEHS Journal je interdisciplinárním odborným časopisem se zaměřením na ekonomickou, sociální a správní problematiku.  Vychází od února 2011, a to dvakrát ročně. Jsou v něm publikovány odborné statě, recenze a diskusní příspěvky českých i zahraničních odborníků. Časopis kromě ERIH+ figuruje i v databázi EBSCO a v budoucnu má ambice na zařazení do databáze SCOPUS.