Studijní oddělení

Studijní oddělení Bankovního institutu vysoké školy zajišťuje administrativní činnosti spojené se studiem v Praze a v regionálních pracovištích

  • příjem a zpracování přihlášek ke studiu
  • péče o studenty Bankovního institutu vysoké školy po celou dobu jejich studia
  • organizace státních závěrečných zkoušek
  • slavnostní promoce absolventů

Jsme zde pro vás  od pondělí do soboty

Pondělí 8:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Úterý 8:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Čtvrtek zavřeno 13:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Sobota 9:00 - 11:30 13:00 - 15:00

v sobotu otevřeno v době výuky

K dispozici jsou vám naše referentky studijního oddělení

 

Mgr. Anna Mezuliáníková
 tel: +420 251 114 566
e-mail: amezulianikova@bivs.cz

Péče o studenty v navazujícím magisterském studiu
Studijní obor: Finance

Bc. Veronika Lasotová
tel: +420 251 114 536
e-mail: vlasotova@bivs.cz

Péče o studenty v bakalářském studiu
Studijní obory: Bankovní management, Banking Management, Oceňování majetku,
Ekonomika a management podniku, Informační technologie a management

Jana Kolářová
tel: +420 251 114 559
e-mail: jkolarova@bivs.cz

Příjem bakalářských a diplomových prací
Potvrzování sylabů absolvovaných předmětů
Organizace státních závěrečných zkoušek a promocí
Evidence a výdej ISIC a ALIVE karet
Ubytovací a sociální stipendia
Správa studentského informačního systému
Archivace