Úhrady školného

Pokyny pro platbu

  • Fakturu za 1. semestr studia obdrží student doporučeně poštou na adresu trvalého bydliště anebo na uvedenou korespondenční adresu
  • Všechny údaje nezbytné pro správné provedení platby naleznete na faktuře
  • Poplatek za studium nutno uhradit nejpozději do data splatnosti faktury
  • Při úhradě faktury věnujte zvýšenou pozornost uvedení správných identifikačních údajů (variabilní symbol, bankovní spojení), v opačném případě může dojít k situaci, kdy platbu nebude možné správně identifikovat a úhrada poplatku za studium nebude u studenta evidována.

Platební údaje

Číslo účtu: 181112908/0300
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu adresáta: Bankovní institut vysoká škola, a.s., Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
Konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ19 0300 0000 0001 8111 2908
BIC: CEKOCZPP
Variabilní symbol: číslo faktury

Možnosti úhrady plateb za studium

Bankovní převod
Pro úhradu bezhotovostním převodem použijte údaje z faktury. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol.

Platební karta
Úhradu platební kartou můžete provést na studijním oddělení ve 2. patře budovy Bankovního institutu vysoké školy v Praze (kancelář č. 213). Při úhradě platební kartou je nezbytné mít připravené platební údaje, které lze zjistit z faktury (částka, číslo faktury).

Hotovostní vklad na pobočce banky
Úhradu vkladem v hotovosti můžete provést na pobočce kterékoliv banky. Při vkladu hotovosti je nezbytné uvést platební údaje, které zjistíte na faktuře.