Výzkumné centrum

Hlavním úkolem výzkumného centra je získávání a realizace výzkumných projektů z domácích a zahraničních agentur, iniciování odborné diskuse ve všech oblastech relevantních činností Bankovního institutu vysoké školy. Do práce výzkumného centra jsou zapojováni jak výzkumní a pedagogičtí pracovníci školy, tak i talentovaní studenti dle Programu práce s talentovanými studenty.

Centrum sdružuje veškeré výzkumné aktivity BIVŠ, jako jsou např. projekty Interní grantové agentury (IGA), GA ČR, 7. RP apod. Centrum rovněž organizuje vědecké semináře, kolokvia a vědecké konference.

Výzkumné centrum BIVŠ, z.ú. funguje jako samostatný právní subjekt ( IČO: 02819180, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka U 21)

Seznam grantových a výzkumných projektů Bankovního institutu

Ukončené projekty

Optimalizace outsourcingu ve veřejném sektoru - P 403/10/1892
Leonardo da Vinci Partnership - CZ/09/LLP-PS/LdV/055
Most ke vzdělávání - CZ.1.04/2.1.00/13.00073

Interní grantová agentura BIVŠ

Zabývá se interními výzkumnými projekty navrhovanými a řešenými akademickým pracovníkem zpravidla s dalšími spolupracovníky, jejichž hlavním zaměřením je podpora vědeckovýzkumné činnosti Bankovního institutu vysoké školy obvykle směřující k přípravě grantového návrhu mimo BIVŠ.

Cílem IGA je též přispět ke zvyšování provázanosti výuky kateder s jejich výzkumnou a publikační činností. V rámci řešení projektu je doporučeno zapojení studentů především magisterského stupně studia BIVŠ. Maximální doba řešení projektu je 1 rok.