Aktuální otázky v personalistice

Zaměření předmětu:

Předmět seznamuje studenty s aktuálními otázkami řízení lidských zdrojů a prostřednictvím zvaných přednášek se studentům pokouší přiblížit současnou praxi řízení lidských zdrojů.

Výstupy předmětu:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni rozumět klíčovým pojmům, pochopit aktuální otázky řízení lidských zdrojů a pracovat s aktuálními poznatky týkajícími se změn v řízení lidských zdrojů.

Hlavní témata:

 • HR business partnerství
 • Firemní kultura jako spojovatel personálních a jiných procesů v organizaci
 • Strategické řízení a plánování
 • Specifika řízení lidských zdrojů v mezinárodní organizaci
 • Personální marketing a budování značky zaměstnavatele
 • Využití sociálních sítí a médií v personalistice
 • Talent management
 • Diversity management a age management
 • Společenská odpovědnost organizací
 • Worklife balance
 • Flexikurita
 • Outplacement