Andragogika a rozvoj zaměstnanců

Zaměření předmětu:

Obsahem předmětu je objasnit a na konkrétních příkladech si osvojit moderní metody personalistiky jako integrální součásti zaměstnanecké politiky a kultury moderní firmy.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • Orientace v personálních procesech a strategiích.
 • Schopnost vytvářet a zpracovávat formuláře týkajících se hlavních personálních činností.
 • Orientovat v problematice personálního controlingu, marketingu, kolektivního vyjednávání a společenské odpovědnosti firem.

Hlavní témata:

 • Personální procesy, personální strategie a jejich význam v řízení firmy.
 • Firemní kultura a její dopad na výkonnost firmy.
 • Analýza pracovních míst ve firmě, princip tvorby popisů pracovních míst.
 • Personální plánování a jeho metody.
 • Výběrové řízení z pohledu personalisty.
 • Tvorba a návrhy systému odměňování.
 • Péče o zaměstnance, systém benefitů.
 • Personální controling, data a jejich interpretace v řízení lidských zdrojů.
 • Personální marketing. Interní komunikace a její nástroje.
 • Odbory a kolektivní vyjednávání.
 • Společenská odpovědnost firmy a její provázanost na řízení lidských zdrojů.