Andragogika a rozvoj zaměstnanců

Zaměření předmětu:

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů a umožňuje studentům získat přehled a klíčové dovednosti v metodice a didaktice rozvoje a vzdělávání pracovníků v různých typech pracovních organizací, včetně dovedností projektování vzdělávacích a rozvojových akcí.

Výstupy předmětu:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat znalosti a dovednosti související se strategií rozvoje a vzdělávání pracovníků, identifikovat, analyzovat a stanovit priority vzdělávání různých skupin pracovníků v souladu s cíli organizace i jednotlivců, naplánovat a organizovat vzdělávací akce, podílet se na realizaci rozvoje a vzdělávání pracovníků v souladu se svojí rolí v organizaci, metodicky zpracovávat a vyhodnocovat vzdělávací akce.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 • Aktuální trendy v rozvoji a vzdělávání pracovníků
 • Interní a externí rámce rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • Strategický přístup k rozvoji a vzdělávání pracovníků
 • Koncepce a systém rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • Role vzdělavatelů a metodiků vzdělávání v procesu rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • Analýza a identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb
 • Cíle a obsahy rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • Cílové skupiny a priority rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • Formy a metody rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • Didaktické postupy a prostředky rozvoje a vzdělávání pracovníků
 • Organizace a realizace rozvojových a vzdělávacích akcí
 • Evaluace rozvoje a vzdělávání pracovníků