sdlfůalfjalsů

TitulekNadpis

Dny otevřených dvěří

Dny otevřených dvěří

V termínech 19.12., 24.1. a 20.2. od 16:00 do 18:00 mohou zájemci o studium získat potřebné informace, prohlédnout si výukové prostory a zázemí školy v Praze a Brně.

sadfjůalsdjfůalsdjfalsůdfjaůslf
ksfjůalfa
 • obor 1
 • obor 2
Soubor

dsfasdůjfalsůdf

NADPIS ČÍSLO JEDNA

V nabídce naleznete aktualizační semináře a odborné kurzy z mnoha oblastí profesního života, které jsou vedené zkušenými lektory z řad našich pedagogů i kompetentními externími odborníky.

 • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech

  Dva semestry - od 4.4. 2017 do 31.1. 2018 v Praze

  Detail kurzu
 • Oceňování nemovitého majetku

  Čtyři semestry - od 2.10. 2017 do 31.5. 2019 v Praze

  Detail kurzu
 • Bankovnictví

  Čtyři semestry - od 2.10. 2017 do 31.5. 2019 v Praze

  Detail kurzu
 • Stavební minimum

  Dva semestry - od 2.10. 2017 do 31.5. 2018 v Praze

  Detail kurzu

V nabídce naleznete aktualizační semináře a odborné kurzy z mnoha oblastí profesního života, které jsou vedené zkušenými lektory z řad našich pedagogů i kompetentními externími odborníky.

adsfůasdjfkůasdjfaůlsdfjaslůdfjaůsldfjaůsldfjaslůdfjasdlfja

adsfůasdjfkůasdjfaůlsdfjaslůdfjaůsldfjaůsldfjaslůdfjasdlfja

Celoživotní vzdělávání a kurzy na Bankovním institutu umožňují studium všem zájemcům bez rozdílu věku, pracovního zaměření a předchozího vzdělání. Po ukončení programu získá absolvent osvědčení o absolvování kurzu s uvedením jednotlivých předmětů. Poskytujeme regionálně neomezené, vysoce kvalifikované a komfortní vzdělávací služby nejstarší soukromé vysoké školy v ČR. Vzdělávací kurzy, semináře a školení vedou čeští i zahraniční kvalifikovaní experti. Kvalitu vzdělávacích kurzů garantuje náš zahraniční strategický partner COGNOS AG, jeden z největších evropských vzdělávacích holdingů.

Absolventi kurzů Oceňování nemovitého majetku mají možnost získat certifikát pro danou oblast podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024, který zvyšuje prestiž dané pozice i konkurenční výhodu držitele na trhu práce a je potvrzením jeho profesní kvality. Ve všech našich kurzech klademe důraz na profesionalitu, zkušenosti, pedagogickou a odbornou úroveň našich lektorů.

Programy celoživotního vzdělávání jsou připravovány v souladu s §60 zákona o vysokých školách. Absolventovi kurzu CŽV v rámci akreditovaného studijního programu může být pro další studium na Bankovním institutu uznáno až 60 % kreditů pro řádné vysokoškolské studium.

Celoživotní vzdělávání BIVŠ vychází z vlastního know-how, personálních zdrojů a svým klientům nabízí kvalitní konzultační, poradenskou a expertizní činnost. Hlavní důraz je kladen především na poradenství pro podnikatele, individuální poradenství pro manažery a poradenství v oblast řízení lidských zdrojů.