Manažerská psychologie

Cíl předmětu:

Cílem je porozumět sociálně psychologické dimenzi vedení lidí a řízení lidských zdrojů, pochopení významu a možnosti uplatnění psychologie v organizacích a manažerské práci. Dále osvojení si základních dovedností nezbytných pro formování efektivních týmů, řešení konfliktů a rozvoj kreativity nezbytných pro učící se organizace, prohloubení sebepoznání.

Obsah předmětu:

 • Úvod, struktura předmětu, člověk v sociálním prostředí.
 • Osobnost jedince v pracovním procesu, rozdíly mezi jednotlivci, postoje v práci.
 • Člověk v pracovním procesu.
 • Výběr pracovníků a metody hodnocení v relaci k požadavkům pracovní pozice.
 • Popis pracovní role, strukturování pracovního místa, profesiografie.
 • Motivace pracovního jednání, obecné a specifické teorie, různé přístupy k pracovní motivaci v relaci k osobnosti pracovníka.
 • Pracovní spokojenost a pracovní chování, modifikace pracovního chování, pojetí kvality pracovního života.
 • Týmy a pracovní skupiny (metody formování týmů, technika analýzy a vyjednávání role, model silového pole).
 • Osobní, interpersonální a skupinové intervence (role konsultanta, řešení konfliktů pomocí třetí strany).
 • Stress management-teorie a modely pracovní zátěže, klasifikace stresorů, ukazatelé zátěže a prevence zátěže, burn-out.
 • Patologické jevy na pracovišti.
 • Psychologické rozměry trhu.