Vybrané kapitoly z práva korporací a finančního práva

Zaměření předmětu:

Předmět nabízí studentům možnost obeznámit se s vybranými kapitoly z korporátního a finančního práva, a to s cílem prohloubit obecné vědomosti a rozšířit horizont znalostí problematiky bankovnictví s důrazem na finančně-právní a obchodněprávní vztahy.

Výsledky studia:

  • Osvojení finančně-právní terminologie a terminologie korporátní
  • Znalost systému základních právních vztahů finančního a korporátního práva
  • Orientace v kazuistice finančního a korporátního práva
  • Schopnost nastínění základního řešení právních situací

Hlavní témata:

  • Banky a bankovní obchody
  • Právo kapitálového trhu
  • Právní úprava finančního trhu
  • Investiční fondy, podílové fondy, kolektivní investování
  • Veřejné zakázky
  • Cenné papíry
  • Burzy
  • Komunitární formy nadnárodních společností¨
  • Koncernové právo
  • Hospodářská soutěž
  • Právní úprava meny a devizového hospodářství