O Bankovním institutu vysoké škole

Bankovní institut vysoká škola je moderní soukromá vysoká škola působící jako vzdělávací instituce více než 20 let. Nabízí vzdělání a výzkum na nejvyšší úrovni. Je orientována nejen na studenty z České republiky, ale studuje zde i mnoho zahraničních studentů. Je členem  Česko-německé obchodní a průmyslové komory, České společnosti ekonomické, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a dalších profesních organizací.

Bankovní institut vysoká škola se řadí k vysokoškolským institucím, které se ve své činnosti zaměřují nejen na výuku, ale věnuje velkou pozornost i rozvíjení vědy a výzkumu. Vychází přitom ze zkušenosti, že nemůže být špičkového vysokoškolského vzdělávání v jakémkoli oboru, není-li spjato s hledáním nových přístupů a poznatků v dané disciplíně. Nerozhoduje přitom, zda se jedná o disciplínu řadící se do oboru základního výzkumu nebo obor aplikovaný. Pro vysokoškolského učitele je potřeba vědeckovýzkumné činnosti dána nezbytností udržovat vlastní vysokou odbornost, absorbovat nové podněty svého oboru a také k nim přispívat. V neposlední řadě je to právě tato schopnost vytvářet nové poznání, která je základem jeho prestiže mezi studenty a přenáší se i na celou instituci, na které pedagog působí.

Pracovníci vysoké školy se v celé její historii podíleli na řadě evropských projektů, které přispěly např. k aplikaci evropských norem platebního styku do českých poměrů, posílení evropského rozměru vzdělávání bankovních odborníků a odborníků pro kapitálový trh, ale i zdánlivě tak odtažitých témat, jako je posílení schopnosti nezaměstnaných najít si odpovídající práci.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. obdržela v listopadu 2015 CERTIFIKÁT podle ISO 9001 na základě mezinárodního auditu německé auditorské společnosti DQS GmbH, Frankfurt am Main.

Historie

Bankovní institut vysoká škola je nejstarší českou soukromou vysokou školou s více než 20letou historií.

1991 -  Počátek vývoje školy jako průkopníka nestátního terciárního vzdělávání v ČR, kdy jako součást tehdejší Státní banky československé zahájil činnost Institut bankovního vzdělávání s posláním sloužit celému bankovnímu sektoru.

1994 - Důležitý mezník v historii BIVŠ, kdy byla skupinou subjektů působících v oblasti bankovnictví a financí v čele s ČNB založena společnost Bankovní institut, a.s., vzniklá transformací původního Institutu bankovního vzdělávání.

1999 - Úsilí o kvalitní rozvíjení vzdělávacích služeb, vyjádřené ve strategických záměrech rozšířit vzdělávací aktivity o bakalářské studium, transformovalo Bankovní institut, a.s. v první českou soukromou vysokou školu v ČR.

2001 - Do BIVŠ vstupuje německá vzdělávací společnost holdingového typu – COGNOS AG, a tím se stává první českou soukromou vysokou školou se zahraničním strategickým partnerem.

Výroční zprávy, strategie, dokumenty