Nejčastější dotazy

Kolik má škola absolventů?

Od zahájení výuky v akademickém roce 1999/2000 do konce akademického roku 2015/2016 absolvovalo úspěšně studia na BIVŠ 12000 studentů.

Kde nás najdete?

Bankovní institut najdete v Praze a Brně. Kontakt na obě pobočky je stejný studium@bivs.cz

POBOČKA PRAHA
Nárožní 2600/9
158 00 Praha 5

POBOČKA BRNO
Hudcova 367/78
612 00 Brno - Medlánky

Jsou na BIVŠ Dny otevřených dveří?

Ano, BIVŠ organizuje každý měsíc Den otevřených dveří. Pro seznámení s prostředím školy a pro získání dalších informací je možná i osobní návštěva v domluveném termínu se studijním oddělením i mimo Dny otevřených dveří.

Jakým způsobem mohu podat přihlášku?

Ke studiu se můžete přihlásit online pomocí formuláře na webu BIVŠ.

Kdy je možné podat přihlášku?

Přihlášku je možné vyplnit už teď online. Nejpozději do 31. 8. 2017. Počet přijatých uchazečů je omezen, tak se přihlašte co nejdříve.

Co se stane po odeslání přihlášky?

Vaši přihlášku zaevidujeme a do dvou dní vám zavoláme. Na váš email zašleme pozvánku na nejbližší termín přijímacích pohovorů. Bude tam, jaké doklady je třeba k přijímacím pohovoru přinést. Po přijímacím pohovoru vám do 10 dnů, při splnění podmínek pošleme rozhodnutí o přijetí.

Jak se dozvím termín příjímacího pohovoru a co když se mi nebude hodit?

Po odeslání přihlášky vám do dvou dní zavoláme a nabídneme vám nejbližší termín přijímacího pohovoru. V případě, že se vám termín přijímacího pohovoru nehodí, můžete si domluvit individuální termín na emailu studium@bivs.cz nebo na telefonu 605 222 975.

Jak probíhá přijímací řízení?

Po tom, co nám odešlete přihlášku, vám do 2 dnů zavoláme a pozveme vás přijímací pohovor. Na pohovoru si budeme povídat hlavně o tom, co vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli dělat po absolvování.

Je třeba platit poplatek za podání přihlášky?

Za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek.

Jaké doklady mám přinést k přijímacímu pohovoru?

K přijímacímu pohovoru si přineste: ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud předložíte originál maturitního vysvědčení, můžeme vám kopii ověřit na studijním oddělení), 1x průkazovou fotografii. Cizinci musí doložit nostrifikaci, nebo žádost o nostrifikaci.

Co když ještě nemám maturitní vysvědčení a nebo neudělám maturitu?

V případě, že jste ještě neměli a nebo neudělali maturitní zkoušku, dodáte maturitní vysvědčení co nejdříve po jejím vykonání. Pokud se vám nepovede udělat maturitu během letního termínu, můžeme vás podmínečně přijmout až do podzimního termínu maturitních zkoušek. Co nejdříve po absolvování maturity je třeba maturitní vysvědčení dát na BIVŠ.

Co když předchozí studium probíhalo v zahraničí?

Maturitní zkoušku složenou v zahraničí musíte prokázat tzv. nostrifikační doložkou. Tu předložíte u přijímacího pohovoru, nejpozději při podpisu smlouvy o studiu. Když ještě nemáte nostrifikaci vyřízenou, je nutné předložit Žádost o nostrifikaci.

Kdy je zahájení výuky?

Výuka začíná v zimním semestru, na přelomu září a října. Termíny a harmonogram akademického roku naleznete zde

Jak probíhá akademický rok?

Akademický rok je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Zimní semestr začíná na konci září. V lednu pak probíhá zkouškové období. Letní semestr začíná v polovině února. Během května a června je zkouškové období.

Jaký bude rozvrh?

Na začátku každého semestru studenti dostanou rozvrh podle studijního plánu. Studenti si mohou samostatně volit povinně volitelné předměty nebo přidat předměty nad rámec povinných kreditů.

Jak probíhá výuka jazyků?

Je na výběr ze dvou jazyků AJ a NJ, na základě rozřazovacího testu jsou studenti rozděleni do skupin podle úrovní výuky jazyka. Výuka cizích jazyků je v prezenční i kombinované formě studia. Studenti bakalářských oborů si povinně volí jeden jazk, další si mohou vybrat nad rámec studia. Předchozí studium jazyků může být uznáno na základě zkoušky s certifikátem nebo jako absolvovaný předmět z jiné VŠ nebo VOŠ.

Jak probíhá praxe na bakalářském studiu?

Odborná praxe je volitelný předmět pro prezenční bakalářské obory během druhého roku studia. Je možné ho absolvovat dvěma způsoby. Student může absolovat 80 hodin praxe ve vybrané společnosti a následně zpracovat projekt, studenti si mohou společnost vybrat sami, ale musí odpovídat oboru studia. Jako odbornou praxi lze uznat i zaměstnání na pozici, která odpovídá oboru studia. Další možností, jak splnit odbornou praxi, je terénní cvičení, které pořádá BIVŠ a je zakončeno zpracováním projektu.

Budu mít na soukromé škole status studenta?

Všichni studenti BIVŠ do 26 let mají status studenta.

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia?

Kombinovaná forma studia je organizována formou dvoudenních seminářů, celkem je 12 - 14 výukových dní za semestr. Výuka je v pátek, nejdříve od 15:45 a v sobotu celý den nebo jen jeden z těchto dvou dnů. Studenti mohou využít i individuálních konzultací vyučujících. Pro samostudium dáváme studentům k dispozici studijní materiály se shrnutím probírané látky, odkazy na další odborné publikace.

Je možné přestoupit během studia na jiný obor nebo změnit formu studia?

Je možné jednou za studium změnit formu nebo obor, ale jen před začátkem semestru. Doporučujeme pečlivě volit formu a obor, přestupy hlavně mezi obory bývají náročné. Rádi vám s výběrem oboru i formy studia poradíme, v případě zájmu nás kontaktujte na info@bivs.cz nebo na telefonním čísle 731 446 317.

Kolik pokusů májí studenti na zkoušku?

Studenti mohou zkoušku složit maximálně třikrát. V případě, že student nesplní zkoušku v rámci těchto tří pokusů, je třeba si předmět znovu zapsat.

Mohu v rámci studia na BIVŠ studovat i v zahraničí?

BIVŠ je součástí programu Erasmus+ 2014-2020. Studenti 2. a 3. ročníků tak mohou studovat jeden nebo dva semestry na vybraných zahraničních univerzitách. Do zahraničí na praktickou stáž mohou vyjet i studenti prvního ročníku.

Je ve škole připojení na Wi-Fi?

Ano, v celé budově je možnost připojení na Wi-Fi.

Jak se platí školné?

Školné se hradí převodem na účet, můžete využít splátkového kalendáře. Podklady pro platby jsou ve smlouvě o studiu.

Je možnost splátkového kalendáře?

Školné je možné hradit ve splátkách, většinou se jedná o pět měsíčních splátek za jeden semestr. Cena školného se navyšuje o 15 %. O splátkový kalendář lze zažádat na každý semestr zvlášť.

Je možné získat slevu na studiu?

V případě, že vás ke studiu doporučí některý z našich studentů nebo absolventů, tak může získat slevu 3 000 Kč na jeden semestr.

Poskytuje škola nějaká stipendia?

V současné době nabízíme ubytovací a sociální stipendium, zažádat o něj lze na studijním oddělení.

Máte další dotazy? Napište nám do chatu.

Bc. Pavla Nováková
Manažerka zákaznického centra
Tel: 605 222 975
E-mail: studium@bivs.cz