Přijímací řízení

Po tom, co nám odešlete přihlášku vám do 2 dnů zavoláme a pozveme vás na přijímací pohovor. Na něm si popovídáme hlavně o tom, co vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli po absolvování dělat.

K přijímacímu pohovoru si přineste: ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud předložíte originál maturitního vysvědčení, můžeme vám kopii ověřit na studijním oddělení) a průkazovou fotografii. Cizinci musí doložit nostrifikaci, nebo žádost o nostrifikaci.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Bakalářské studium: minimálně středoškolské vzděláním s maturitou
Navazující magisterské studium: minimálně bakalářské vzdělání

Uchazeči nemusí pro obory vyučované v anglickém nebo ruském jazyce dokládat úroveň znalostí jazyka.

Přihlášení ke studiu ve třech krocích

  1. Vyberte si studijní obor a formu studia, vyplňte elektronickou přihlášku.
  2. Do dvou dnů se vám ozveme a nabídneme vám nejbližší termín přijímacího pohovoru.
  3. Na pohovoru si budeme povídat hlavně o tom, co vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli dělat po absolvování.
  4. Po přijímacím pohovoru vám do 10 dnů, při splnění podmínek, pošleme rozhodnutí o přijetí.

Nostrifikace

Zahraniční uchazeči doručí spolu s přihláškou ke studiu úředně ověřenou nostrifikaci maturitního vysvědčení (u přihlášky do bakalářského studia) nebo úředně ověřenou nostrifikaci vysokoškolského diplomu (u přihlášky do navazujícího magisterského studia) a úředně ověřené osvědčení o absolvování jazykové přípravy pro vysokoškolské studium (pro studium v českém jazyce), minimální úroveň A2.