Certifikace osob

Certifikace na základě osvědčení Českého institutu pro akreditaci

Certifikát, jako potvrzení způsobilosti vykonávat danou profesi na požadované úrovni, může být právě to, co vás nasměřuje k úspěšné kariéře a významně zvýší vaši hodnotu na trhu práce.

V řadě oborů právě certifikát potvrzuje, že držitel má nejen potřebné znalosti a praktické dovednosti z daného oboru, ale jako časově omezené osvědčení u jeho držitele dokládá, že úroveň jeho znalostí je stále v souladu s aktuálními požadavky. Certifikát je také významným nástrojem řízení osobní kvality a veřejným svědectvím o osobní zodpovědnosti.

Certifikační orgán Bankovní institut vysoká škola nabízí služby v oblasti certifikace osob na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditaci.

Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON)

Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro tržní oceňování nemovitostí. Certifikát lze používat zejména při oceňování nemovitého majetku pro úvěrové a hypoteční úvěrové řízení v oblasti bankovnictví, ale i jinde.

Certifikační schéma
Standardy oceňování nemovitých věcí pro účely ohodnocení zajištění finančních institucí

Bilanční účetní (QBÚ)

Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro samostatnou práci jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti, vedoucí účetních jednotek, ekonoma, který se přímo spolupodílí na plnění cílů účetní jednotky. Současně osvědčuje odbornou způsobilost pro vykonávání samostatného vedení účetnictví jako nezávislé činnosti. Držitel certifikátu ovládá zpracování běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně manažerského účetnictví, základního finančního řízení, používání dalších ekonomických nástrojů a komunikace s bankami.

Certifikační schéma

Ostatní certifikace

Asistent odhadce nemovitostí (QAO)

Certifikát je určen těm, kteří v oboru tržního oceňováni nemovitostí začínají, nemají v této oblasti dostatečně dlouhou praxi a nesplňují tak podmínky pro získání certifikátu odhadce nemovitostí (QON).

Realitní makléř (QRM)

Certifikát je určen těm, kteří pracují v oblasti trhu s nemovitostmi a oblasti poskytování služeb vlastníkům objektů. Certifikát osvědčuje odborné znalosti držitele v oboru obchodování s realitami a zvýhodňuje jej tak v konkurenčním prostředí služeb realitního trhu.

Kontaktní formulář

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., IČO: 618 58 307, se sídlem Nárožní 2600/9, Praha 5, 158 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „AMBIS“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany AMBIS na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným AMBIS. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat AMBIS o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané AMBIS jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Ing. Irena Martínková
Vedoucí oddělení certifikace
Tel.: 251 114 551
E-mail: imartinkova@bivs.cz