Certifikace osob

Certifikace na základě osvědčení Českého institutu pro akreditaci

Certifikát, jako potvrzení způsobilosti vykonávat danou profesi na požadované úrovni, může být právě to, co vás nasměřuje k úspěšné kariéře a významně zvýší vaši hodnotu na trhu práce.

V řadě oborů právě certifikát potvrzuje, že držitel má nejen potřebné znalosti a praktické dovednosti z daného oboru, ale jako časově omezené osvědčení u jeho držitele dokládá, že úroveň jeho znalostí je stále v souladu s aktuálními požadavky. Certifikát je také významným nástrojem řízení osobní kvality a veřejným svědectvím o osobní zodpovědnosti.

Certifikační orgán Bankovní institut vysoká škola nabízí služby v oblasti certifikace osob na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditaci.

Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON)

Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro tržní oceňování nemovitostí. Certifikát lze používat zejména při oceňování nemovitého majetku pro úvěrové a hypoteční úvěrové řízení v oblasti bankovnictví, ale i jinde.

Certifikační schéma
Standardy oceňování nemovitých věcí pro účely ohodnocení zajištění finančních institucí

Bilanční účetní (QBÚ)

Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro samostatnou práci jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti, vedoucí účetních jednotek, ekonoma, který se přímo spolupodílí na plnění cílů účetní jednotky. Současně osvědčuje odbornou způsobilost pro vykonávání samostatného vedení účetnictví jako nezávislé činnosti. Držitel certifikátu ovládá zpracování běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně manažerského účetnictví, základního finančního řízení, používání dalších ekonomických nástrojů a komunikace s bankami.

Certifikační schéma

Ostatní certifikace

Asistent odhadce nemovitostí (QAO)

Certifikát je určen těm, kteří v oboru tržního oceňováni nemovitostí začínají, nemají v této oblasti dostatečně dlouhou praxi a nesplňují tak podmínky pro získání certifikátu odhadce nemovitostí (QON).

Realitní makléř (QRM)

Certifikát je určen těm, kteří pracují v oblasti trhu s nemovitostmi a oblasti poskytování služeb vlastníkům objektů. Certifikát osvědčuje odborné znalosti držitele v oboru obchodování s realitami a zvýhodňuje jej tak v konkurenčním prostředí služeb realitního trhu.

Kontaktní formulář

Ing. Irena Martínková
Vedoucí oddělení certifikace
Tel.: 251 114 551
E-mail: imartinkova@bivs.cz