Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání a kurzy na Bankovním institutu umožňují studium všem zájemcům bez rozdílu věku, pracovního zaměření a předchozího vzdělání.

 • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech

  Dva semestry - od 19. 10. 2018 do 31. 5. 2019 v Praze

  Detail kurzu
 • Oceňování nemovitého majetku

  Čtyři semestry - říjen 2018 - květen 2020 v Praze

  Detail kurzu
 • Stavební minimum

  Dva semestry - říjen 2018 - květen 2019 v Praze

  Detail kurzu

Také nabízíme:

Přihláška

 • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech - 2 semestry
 • Oceňování nemovitého majetku - 4 semestry
 • Stavební minimum

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., IČO: 618 58 307, se sídlem Nárožní 2600/9, Praha 5, 158 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „AMBIS“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany AMBIS na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným AMBIS. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat AMBIS o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané AMBIS jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Bc. Veronika Radová
Referentka vzdělávacích projektů
Tel.: 731 425 297
E-mail: vradova@bivs.cz