Vedení školy

Rektorát

rektor BIVŠ, garant oboru Bankovní management
+420 251 114 521
prorektor pro vědu, výzkum a vnější vztahy, garant oboru Oceňování majetku
+420 251 114 570
prorektorka pro řízení a rozvoj vysokoškolského vzdělávání na Slovensku
ředitel pro QMS (Quality Management System), garant oboru Informační technologie a management
+420 251 114 683

Vedení školy

generální ředitelka
+420 251 114 521

Katedry

člen katedry informatiky a kvantitativních metod
vedoucí katedry informatiky a kvantitativních metod
+420 251 114 534
vedoucí katedry jazyků a vnějších vztahů
+420 251 114 515
vedoucí katedry podnikání a oceňování
+420 251 114 550
vedoucí katedry financí a ekonomie, pověřený prorektor pro pedagogickou činnost
+420 251 114 547