Martina Mannová: Tradice zavazuje

Řídí nejstarší soukromou vysokou školu v zemi, expertka na fyzikální chemii s doktorátem ze zahraniční univerzity, bývalá vědecká pracovnice, později výkonná ředitelka prestižní evropské konzultační agentury. To všechno je Martina Mannová, žena na postu generální ředitelky Bankovního institutu vysoké školy. Její ambicí je etablovat tuto školu mezi nejlepší univerzity v České republice.

Jaká je filosofie vaší školy?

Rádi bychom navázali na tradiční evropské hodnoty v tom nejlepším smyslu a zároveň reagovali na požadavky současného globálního světa. V dnešní ekonomicky založené společnosti je zásadní vysoká finanční gramotnost, k níž naše studenty vedeme. Nabyté znalosti jim pomůžou orientovat se ve světě i rozvíjet svůj potenciál. Právě individuální pozornost ke všem našim studentům je pro nás zásadní. Mezi naše priority patří také mezinárodní spolupráce s dalšími školami z naší skupiny, velmi prakticky orientované vzdělání přispívající k uplatnění na trhu práce a samozřejmě věda na špičkové úrovni.

BIVŠ je součástí mezinárodní skupiny COGNOS AG. Jaké výhody z toho vyplývají pro studenty?

Být členem renomované mezinárodní vzdělávací skupiny je potvrzením kvality a dobrého jména naší školy. Studentům díky tomu můžeme nabídnout přístup k mezinárodním zkušenostem a novým projektům. Momentálně připravujeme spolu se sesterskou školou Hochschule Fresenius nový vzdělávací program Jedná se o dvoustupňový (double-degree) on-line program, který představíme v příštím roce. Po úspěšném absolvování tohoto programu získá student diplom od nás i od zahraniční univerzity, což může výrazně vylepšit jeho postavení na českém i evropském pracovním trhu.

Soukromé školy v České republice jsou stále spojeny s řadou předsudků. Co si o tom myslíte?

V sektoru soukromého vysokého školství jistě existují skvělé instituce stejně jako ty méně kvalitní. Tak je tomu i v jiných oblastech. Kritizovat všechny soukromé vysoké školy není objektivní, je pochopitelně třeba rozlišovat školu od školy. Myslím si, že zájemci o studium mají stále více dostupných informací o kvalitě vzdělání na jednotlivých školách a mohou tak zvolit ty, které patří mezi nejlepší a dokážou svým studentům nabídnout něco navíc. Například náš nový projekt B-Challenger je takovou snahou nabídnout studentům něco navíc

Můžete nám projekt B-Challenger více přiblížit?

B-Challenger je poradenské a rozvojové centrum pro začínající podnikatele. Chceme svým studentům a absolventům pomáhat i nad rámec výuky – například v jejich vlastním podnikání. Na základě rozsáhlého výzkumu, který jsme si nechali zpracovat, jsme zjistili, že 70 % studentů vysokých škol by začalo podnikat už během studia, ale většina z nich si není stoprocentně jista, zda umí dokonale zpracovat podnikatelský záměr. To nás donutilo přemýšlet o tom, jak bychom mohli svým studentům pomoci s rozjezdem podnikání.

Jak bude projekt B-Challenger vypadat?

Projekt B-Challenger jsme vytvořili jako čtyřstupňový: tým expertů nejprve zhodnotí potenciál daného projektu, ve druhé fázi pomůžeme projekt co nejvíce zdokonalit, následně se zaměříme na samotné studenty jako na začínající podnikatele, abychom jim pomohli rozvinout myšlenku v něco funkčního, a v posledním kroku pomůžeme úspěšně vstoupit s projektem na trh. Celý proces je navíc pro přijaté uchazeče B-Challengeru zcela zdarma.

Každá vysoká škola by měla kromě výuky dělat vědu a výzkum. Jak si v této oblasti vede Bankovní institut vysoká škola?

Věda a výzkum je nedílnou součástí každé kvalitní vysoké školy, u nás se do těchto aktivit zapojujeme také naše studenty. Zřídili jsme k tomu samostatnou organizaci: Výzkumné centrum BIVŠ. Jeho hlavním úkolem je realizace tuzemských i zahraničních výzkumných a také organizace vědeckých seminářů a konferencí. Vydáváme také vlastní vědecký časopis s názvem Socioekonomické a humanitní studie. Ten je od letošního roku zařazen do databáze ERIH+, což jinými slovy znamená, že se stal mezinárodně uznávaným vědeckým periodikem.

Co byste doporučila mladým lidem při výběru vysoké školy?

Nejprve by si měli jasně definovat, co chtějí v budoucnu dělat, zvážit možnosti uplatnění a podle toho zodpovědně vybrat konkrétní obor. Poté bych jim doporučila jít se do školy podívat, protože jen tak lze zjistit, jak škola vypadá, jaká je tam atmosféra, jak se tam budete cítit. Také je dobré promluvit si se skutečnými studenty a zeptat se, jaké mají na školu názory.

Co byste ráda sdělila svým studentům a absolventům?

Všem studentům naší školy bych přála mnoho úspěchů ve škole i práci a štěstí v životě. Ať se jim nejen dobře studuje, ale později také vzpomíná na vysokoškolská léta, která nejsou pouze o studiu a dřině, ale také o mládí, zábavě a společných zážitcích.