Aktuální otázky pojistného trhu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu se seznámit studenty s novými trendy v pojišťovnictví, naučit přístupům k vlastní analýze a hodnocení aktuálních otázek na základě teoretických znalostí z oblasti pojišťovnictví. Na pojistných trzích dochází k rychlým změnám legislativním a strukturálním, které znamenají v současné době jiné přístupy k pojistným rizikům (např. katastrofám), zařazování nových rizik do pojistných produktů, nové přístupy k řízení pojišťoven, nutnost reakce na obecný ekonomický vývoj a vývoj na finančních trzích.

Obsah předmětu:

 1. Vývojové změny ve struktuře pojistných trhů, faktory ovlivňující tento vývoj
 2. Aktuální otázky životního pojištění, nová podobě produktů v rámci životního pojištění
 3. Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
 4. Aktuální otázky v oblasti neživotního pojištění – tendence ve vývoji struktury neživotního pojištění
 5. Nové typy pojistných produktů – produkty v oblasti environmentální, IT apod.
 6. Řešení katastrof v rámci pojišťovnictví a alternativní nástroje jejich krytí
 7. Aktuální otázky zajistných trhů
 8. Legislativní otázky evropského a českého pojistného trhu
 9. Metodika Solvency II
 10. Interní řízení rizik pojišťoven
 11. Pojistně technická činnost pojišťoven
 12. Aktuální otázky sledování finančního zdraví pojišťoven
 13. Vývojové změny ve struktuře pojistných trhů, faktory ovlivňující tento vývoj
 14. Aktuální otázky životního pojištění, nová podobě produktů v rámci životního pojištění
 15. Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
 16. Aktuální otázky v oblasti neživotního pojištění – tendence ve vývoji struktury neživotního pojištění
 17. Nové typy pojistných produktů – produkty v oblasti environmentální, IT apod.
 18. Řešení katastrof v rámci pojišťovnictví a alternativní nástroje jejich krytí
 19. Aktuální otázky zajistných trhů
 20. Legislativní otázky evropského a českého pojistného trhu
 21. Metodika Solvency II
 22. Interní řízení rizik pojišťoven
 23. Pojistně technická činnost pojišťoven
 24. Aktuální otázky sledování finančního zdraví pojišťoven