Algoritmizace a programování

Zaměření předmětu

Předmět seznamuje posluchače s datovými strukturami, základními algoritmy a jejich využitím při vytváření efektivních algoritmů. Představuje základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Uvádí základní abstraktní datové typy a často používané algoritmy zaměřené na organizaci dat. V návaznosti pak posluchače seznamuje s charakteristickými rysy programovacích jazyků a se současnými technologiemi moderního programování. Osvojuje syntaxi, sémantiku a základní instrukce konkrétního programovacího jazyka (jazyk C, resp. C++, resp. C#). V praktické části předmětu vede studenta k aktivnímu řešení úloh formou programu.

Výstupy předmětu:

Student je schopen formulovat úlohu, která povede k softwarovému řešení. Umí analyzovat a algoritmizovat daný problém, navrhnout řešení a toto realizovat formou programu.

Hlavní témata:

  • Metody návrhu algoritmu, základní datové struktury a algoritmické konstrukce.
  • Některé algoritmy zaměřené na organizaci dat (vyhledávání, řazení, třídění).
  • Vývojové prostředí, nástroje a stavba jazyka C, resp. C++, resp. C#.
  • Řídící struktury a základní příkazy (včetně použití ukazatele, organizace paměti a práce se souborem).