Bankovnictví

Zaměření předmětu:

Úloha a význam bankovnictví v hospodářství, základy a mechanismy jeho fungování. Postavení role bankovnictví na finančních trzích. Mezinárodní souvislosti.

Výsledky učení:

  • Orientace v bankovní terminologii,
  • Znalost vývoje bankovnictví
  • Orientace v aktuálních problémech bankovnictví

Hlavní témata:

  • Bankovnictví a jeho vývoj a struktura
  • Komerční bankovnictví
  • Centrální bankovnictví
  • Operace komerční banky
  • Řízení rizika, rentability a likvidity
  • Teorie platebního styku
  • Mezinárodní rozsah bankovnictví