Bezpečnost podnikání a ochrana dat

Zaměření předmětu

Předmět seznamuje se základními pojmy, některými formami a zásadami, které by měly být respektovány při zajišťování komplexní bezpečnosti v bance, resp. v podniku. Vysvětluje odpovídající části relevantních právních norem, týkající se bezpečnosti banky, podniku, informačních systémů a ochrany dat, praní špinavých peněz a seznamuje i s technickými normami, které se týkají bezpečnosti IS. Přispívá k pochopení významu bezpečnostního systému v bankách (ve firmě) v komplexu uceleného systému různých opatření a zařízení s cílem optimálně zajištěné bezpečnostní politiky banky (firmy, podniku). Ukazuje na význam bezpečnostního systému a ochrany dat při utváření dobrého jména banky (podniku).

Předmět poskytuje obecný přehled o složité problematice bankovní bezpečnosti (bezpečnosti podniku) zahrnující řadu oblastí, potřebných pro kvalifikovaný výkon řídících funkcí v bankovnictví a v oblasti informačních technologií.

Výstupy předmětu:

Student získá ucelený přehled informací, které by měly být prakticky využívány a respektovány při zajišťování komplexní bezpečnosti v bance, resp. v podniku. V praxi je potom schopen aplikovat normy bezpečnosti IT ČSN/ISO EC 17799, 13335, 15408, antivirovou ochranu, atd.

Hlavní témata:

  • Obecná problematika bezpečnosti banky (podniku), právní normy, týkající se ochrany a bezpečnosti banky, podniku.
  • Ochrana informací a bezpečnost informačních systémů, bezpečnostní opatření a kontrolní mechanizmy počítačové sítě banky (podniku), podpora ochrany dat v informačním systému banky (podniku).
  • Hrozby a ochrana dat a osobních údajů na internetu, sociálních sítích, v mobilních telefonech a jiných moderních komunikačních zařízeních.
  • Zabezpečení kontinuity podnikání banky (podniku), některé otázky krizového managementu z hlediska bezpečnosti.