Dějiny umění

Zaměření předmětu:

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s historickým přehledem uměleckých slohů a směrů světového výtvarného umění v oblasti architektury, sochařství a malířství a hudby. Pozornost je věnována vybraným projevům užitého umění, především moderního. Důraz je kladen též na estetického hodnocení a přístupy k tématice kýče v souvislosti s organizací kulturních akcí a výstav.

Výsledky učení:

  • rozpoznat estetické a umělecké hodnoty a charakteristiky hlavních uměleckých slohů a směrů v hlavních oblastech kultury;
  • chápat změny názorů na oblast umění a vývoj vkusu;
  • organizovat kulturní akce a aktivity se zohledněním znalosti uměleckých hodnot

Hlavní témata:

  • Umění od antiky, přes gotiky, renesanci a baroko
  • Umění 19. století: od klasicismu k impresionismu a secesi
  • Nové umělecké trendy 20. století.
  • Estetické hodnoty: krása a vznešenost, problém ošklivosti
  • Měřítka estetického hodnocení
  • Kýč a snobismus
  • Estetika situací a design