Dovednosti a image managera

Zaměření předmětu:

Student získá hlubší vhled do role manažera v organizaci. Porozumí, že efektivní vedení lidí přímo souvisí s manažerovou schopností sladit osobní cíle jednotlivců s cíli organizace. Rozšíří své teoretické znalosti a praktické dovednosti zvláště v oblasti rozhodování a komunikace. Pochopí důležitost anticipace v relaci ke změnám podnikatelského prostředí.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • vysvětlit základní pojmy a vybrané teoretické koncepty související s vedením lidí v globálním prostředí;
 • aplikovat je ve vybraných situacích v manažerské a podnikové praxi;
 • analyzovat své vlastní limity ve vztahu k práci s lidmi v globálním prostředí;
 • analyzovat a zhodnotit management diverzity v konkrétní organizaci;
 • vysvětlit principy efektivní komunikace a ovlivňování partnera při vyjednávání;
 • rozpoznat nátlakové taktiky, kterým budou připraveni čelit;
 • vést a motivovat členy týmu.

Hlavní témata:

 • Manažer a jeho postavení v organizaci. Manažerský kodex.
 • Rozhodování. Budování týmů. Řízení výkonnosti.
 • Motivování a odměňování.
 • Vedení a leadership. Vedení pracovníků v krizových situacích.
 • Kontrola a řízení pracovních činností. Řízení změn.
 • Časový a úkolový management v práci manažera. Životní styl manažera.
 • Teambuilding