Events Management

Zaměření předmětu:

Cílem kurzu je poskytnout studentům teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti kongresového průmyslu potřebné při organizování nejrůznějších kongresů, konferencí, sportovních a jiných akcí. Studenti se seznámí s možnostmi tvorby nabídky a cenové kalkulace, finančního rozpočtu a návrhem sponzoringu na kongresové a konferenční akce. Část kurzu bude věnována marketingovému plánu a itineráři inspekční cesty klienta při pořádání mezinárodního kongresu. Jako teoretická základna bude vysvětlena podstata fungování kongresového průmyslu a specifika konkurenceschopnosti mezinárodních kongresových destinací.

Výsledky učení:

 • vysvětlit specifika organizování různých typů společenských akcí;
 • objasnit činnosti jednotlivých aktérů na poli kongresového průmyslu;
 • ovládat základní principy projektového managementu kongresových a konferenčních akcí;
 • analyzovat vývojové tendence trhů kongresového turismu;
 • posuzovat realizovatelnost jednotlivých akcí (kongresů, korporátních akcí, konferencí, apod.)

Hlavní témata:

 • Management kongresů a konferencí
 • Management korporátních akcí
 • Management kongresových zařízení
 • Management sportovních a mega akcí
 • Management služeb pro konference
 • Řízení a organizace akcí pro neziskové subjekty