Evropské právo

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s Evropskou unií jako mezinárodní organizací s výraznými nadnárodními prvky. Předmět objasňuje prameny, normotvorbu, oblasti úpravy a zásady vnitrostátní aplikace práva EU.

Obsah předmětu:

 1. Historický vývoj EU, členství v EU, unijní občanství.
 2. Základní charakteristika práva EU.
 3. Systém pramenů práva EU, vnitrostátní účinky jednotlivých pramenů práva EU.
 4. Transpozice a implementace směrnic EU v ČR.
 5. Vztah práva EU a vnitrostátního práva členských států EU.
 6. Institucionální systém EU.
 7. Legislativní proces v EU.
 8. Základní druhy řízení před Soudním dvorem EU.
 9. Rozpočet EU a měnová unie.
 10. Vnitřní trh EU, volný pohyb zboží.
 11. Soutěžní právo EU.
 12. Vybrané politiky EU.