Finanční management malých a středních podniků

Cíl předmětu:

Cílem výuky je získání specifických znalostí a dovedností spojených s principy a zásadami spojenými s fungováním malých a středních podniků, sestavování podnikatelských plánů a jejich hodnocením. Dále porozumění legislativnímu rámci zakládání malých a středních podniků.

Obsah předmětu:

 1. Účel podnikání a tržní prostředí
 2. Charakteristika a význam malého a středního podnikání
 3. Právní formy z pohledu malých a středních firem
 4. Podpora malého a středního podnikání
 5. Umístění podniku a obchodní strategie
 6. Pozice na trhu a marketingový mix
 7. Zákazník – cíl i zdroj informací
 8. Management malých a středních firem
 9. Podnikatelský plán a zakladatelský rozpočet
 10. Zdroje financování a jejich optimální využití
 11. Finanční řízení malých a středních firem
 12. Typická rizika u malých a středních firem