Finanční matematika II.

Cíl předmětu:

Seznámit posluchače se základními pojmy a produkty finanční matematiky, ukázat možnosti jejich využití a praktického zpracování včetně využití výpočetní techniky.

Obsah předmětu:

 1. Základní pojmy, význam finanční matematiky ve finanční praxi.
 2. Dluhové produkty: úrok, úroková sazba, jednoduché úročení.
 3. Úloha času, současná a budoucí hodnota.
 4. Výnosnost, diskont; složené a spojité úročení.
 5. Anuita, anuita konstantní předlhůtní a polhůtní, perpetuita.
 6. Dluhopisy, pevné a nulové kupóny, současná hodnota a vnitřní výnosnost dluhopisu.
 7. Výnosové křivky kapitálového trhu a jejich výpočetní aspekty
 8. Produkty bankovní praxe, produkty peněžního a devizového trhu; metody výpočtů.
 9. Depozitní produkty, úročení běžných účtů, spořících účtů a termínovaných vkladů.
 10. Úvěrové produkty, úročení při progresivním, degresivním anuitním splácení, výpočet RPSN.
 11. Podílové produkty: akcie, akciový index.
 12. Fundamentální analýza.