Finanční řízení

Kurz má charakter syntetické disciplíny, postavené na využití předchozích dílčích poznatků studentů z oblastí managementu, marketingu, financí, daní i účetnictví, a to jejich propojením a výrazným rozšířením a prohloubením znalostí o další kategorie i úrovně poznání. Student si tak osvojí kombinační a řídící dovedností finančního manažera podniku.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět podstatě finančního managementu;
 • zvládat metodu časové hodnoty peněz a aplikovat ji do praxe;
 • pochopit podstatu rizika a nejistoty;
 • zpracovat náročnější finanční analýzu;
 • popsat okruhy řízení zásob, peněžních prostředků a pohledávek;
 • zvládat techniku investičního rozhodování a aplikovat ji do praxe;
 • diskutovat problémy optimální finanční struktury;
 • analyzovat hlavní problémy finančního plánování.

Hlavní témata:

 • Kapitálová podstata podnikání, finanční a obchodní hodnota podniku
 • Místo finančního managementu v činnosti podniku, zaměření jeho úkolů
 • Analýzy ve finančním řízení, strategii a hospodaření
 • Zdroje financování - vlastní, cizí, alternativní
 • Náklady na kapitál, časová hodnota peněz, kontrola využití kapitálu
 • Finanční plány, jejich druhy, skladba, vlastnosti, výstupy, rozpočtování
 • Financování investic a návratnost, vyhodnocení projektu
 • Řízení rizik. Optimalizace struktury majetku i kapitálu, rizikovost kapitálu, likvidita