Finanční trhy a cenné papíry

Zaměření předmětu:

Hlavní druhy operací na finančních trzích. Význam finančních trhů při akumulaci kapitálu. Cenné papíry jak nástroj financování finančních i reálných investice, úloha burzy cenných papírů.

Výsledky učení:

  • Orientace v terminologii finančních trhů,
  • Orientace ve formách a úloze operací na finančních trzích a v druzích a významu cenných papírů
  • Chápat základy řízení rizika operací na finančních trzích

Hlavní témata:

  • Základní druhy finančních trhů, finanční trhy primární a sekundární
  • Základní druhy operací na finančních trzích
  • Optimalizace rizika finančních operací, portfoliové investice
  • Základní druhy cenných papírů a operací s nimi
  • Burzy
  • Investiční bankovnictví a další formy kolektivního finančního investování