Hospodaření územní samosprávy

Cíl předmětu:

Získání teoretických vědomostí a praktických znalostí z oblasti financování potřeb územní samosprávy, ekonomických předpokladů existence územní samosprávy, struktury rozpočtů jednotlivých stupňů územní samosprávy, schopností aktivně řešit problémy finanční povahy. Předmět je zaměřen i na získání zkušeností z financování územní samosprávy z vyspělých zemí, zejména zemí EU i na získání znalostí z naší praxe financování územní samosprávy, a to i v souvislosti s reformou veřejné správy v ČR.

Obsah předmětu:

 1. Struktura a charakteristika veřejné správy a veřejných rozpočtů v ČR.
 2. Teorie fiskálního federalismu. Rozpočtový proces a rozpočtové zásady.
 3. Charakteristika, druhy a funkce veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů.
 4. Struktura příjmů územních veřejných rozpočtů (obcí, krajů).
 5. Daňové příjmy a jejich rozdělení do veřejných rozpočtů.
 6. Majetek obcí a krajů a oceňování municipálního majetku.
 7. Využití Cost-Benefit Analýzy, SWOT analýzy.
 8. Veřejné zakázky – možnost použití na úrovni krajů, měst.
 9. Hospodaření kraje: příjmy, výdaje, využívání majetku
 10. Hospodaření obce a její podnikatelské aktivity.
 11. Hospodaření organizačních složek a příspěvkových organizací.
 12. Rating obcí a technika jeho provádění