Interkulturní management

Cíl předmětu:

Seznámit studující s novým interkulturním prostředím, ovlivněným globalizací a s novými požadavky, které toto prostředí klade na rozvoj manažerských dovedností.

Obsah předmětu:

 • Globalizace a multikulturní společnost.
 • Podnikání v globalizovaném a multikulturním světě.
 • Vliv národních kultur a náboženství na management podniku.
 • Komparace kultur.
 • Kultura a komunikace.
 • Etika a společenská odpovědnost.
 • Práce manažera v nadnárodních firmách a řešení konfliktů.
 • Multikulturní týmy.
 • Vyjednávání napříč kulturami.
 • Koučování zaměstnanců v multikulturním prostředí.
 • Mezinárodní lidské zdroje.
 • Vybraná přednáška manažera působícího v interkulturním prostředí.