Interkulturní management

Zaměření předmětu:

Seznámit studující s novým interkulturním prostředím, ovlivněným globalizací a s novými požadavky, které toto prostředí klade na rozvoj manažerských dovedností.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • aplikovat základní principy interkulturního managementu,
 • identifikovat a analyzovat hlavní aspekty interkulturního managementu,
 • vyhodnotit získané informace z pohledu kulturních specifik,
 • používat modely a koncepty k řešení interkulturních problémů.

Hlavní témata:

 • Podnikání v globalizovaném a multikulturním světě.
 • Vliv národních kultur a náboženství na management podniku.
 • Komparace kultur, kultura a komunikace.
 • Práce manažera v nadnárodních firmách a řešení konfliktů v multikulturních týmech
 • Koučování zaměstnanců v multikulturním prostředí.
 • Mezinárodní lidské zdroje v interkulturním prostředí
 • Institucionální přístup k mezinárodní diferenciaci