Kapitálové trhy

Student získá komplexní znalosti o chování kapitálových trhů v tržní ekonomice a jejich organizaci. Pozornost bude zejména věnována dluhopisovým a akciovým trhům a postavení a aktivitám institucionálních investorů na světových kapitálových trzích. Kurz se zabývá třemi úzce propojenými okruhy problémů, které mají úzkou vazbu na fenomén kapitálového trhu. První okruh problémů zahrnuje trhy v tržní ekonomice, jejich strukturu, funkce, význam a systém, metody a nástroje regulace a dohledu. Druhý okruh obsahuje otázky týkající se investičních instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích, jejich charakteristických rysů a principů jejich ohodnocování. Třetí okruh problémů si všímá investorů na kapitálových trzích, včetně jejich motivů, kritérií, aktivit, pozice a významu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět jak kapitálové trhy fungují a jaké funkce plní v tržní ekonomice;
 • popsat a srovnat vybrané světové burzovní trhy včetně Burzy cenných papírů Praha a RM-systému;
 • vypočítat výnos, riziko a likviditu různých investičních instrumentů;
 • ohodnotit akcii nebo dluhopis s využitím elementárních metod, postupů a modelů fundamentální analýzy;
 • aplikovat základní metody, nástroje a principy technické a psychologické analýz na kapitálových trzích;
 • posoudit aktivity, pozici a význam institucionálních investorů na kapitálových trzích.

Hlavní témata:

 • Postavení, úloha a funkce kapitálového trhu v rámci finančního trhu. Role finančních zprostředkovatelů.
 • Regulace a dohled nad kapitálovými trhy.
 • Český kapitálový trh. BCPP. RM-S. Nejvýznamnější světové kapitálové trhy.
 • Podstata a druhy investičních instrumentů obchodovaných na kapitálových trzích.
 • Analýza akciových a dluhových instrumentů.
 • Analýza derivátů a strukturovaných produktů.
 • Teorie portfolia a principy investičního managementu. Hodnocení výkonnosti portfolií.
 • Podstata a principy kolektivního investování. Postavení a role investičních společností a fondů na kapitálových trzích. Výhody a nevýhody spojené s činností těchto subjektů.