Ekonomika a management podniku (Bc.)

Chcete být podnikatel? Brand manager? Specialista průzkumu trhu? HR manager? Sales manager? Ředitelka galerie?

Obor číslo 1 pro praktiky - budoucí podnikatele i manažery. Nasedněte na rychlovlak do opravdového byznysu! Chcete se dostat k praktickým znalostem o vedení vlastní firmy? Chcete vědět jak řídit firmu a její jednotlivé útvary?

Studujte obor, který Vám poskytne znalosti ekonomie, managementu, práva i mezilidské komunikace. Naší specialitou je úzké propojení s praxí a zaměření na využití poznatků ze studia v reálném životě.

Co si vyzkoušet sestavit byznys plán firmy nebo jejího oddělení místo teoretické zkoušky? Vybrat si jednu z 9 specializací. Pokud si během studia nebudete jistí, že jste si vybrali dobře, můžete přestoupit z vaší specializace na jinou.

Vyrostete nejen odborně, ale i jako člověk

Pro celý obor Ekonomika a management podniku bez ohledu na specializaci je typické, že se naučíte řídit všechny součásti firmy díky praktickému ovládnutí všech potřebných disciplín a klíčových kompetencí pro jednání s lidmi. Těm se celosvětově v byznyse říká „soft skills“.

Budete tedy umět komunikovat s podřízenými, partnery i klienty. Zlepšíte svoje rétorické i prezentační dovednosti před malým i velkým publikem. Naučíte se lépe pracovat v týmu a rovněž motivovat a řídit lidi.

Prezenční studium
19 900 Kč/semestr

Kombinované studium
19 900 Kč/semestr

Specializace v rámci oboru

Marketing management

Pokud toužíte vynikat v kreativní části managementu svého byznysu nebo v komunikačním oddělení jakékoli firmy. Naučíte se řídit různé oblasti digitální marketingové komunikace, sociální sítě, měřit jejich dopad na budování firemní značky nebo organizovat eventy.

Management lidských zdrojů

Chcete-li být jistí v kramflecích při vedení lidí, připravit se na právní stránku práce se zaměstnanci v praxi, poznat lépe sebe i rozličné typy osob. Budete umět vybírat zaměstnance, rozvíjet jejich osobnost i sociální dovednosti.

Finanční management

Pokud si přejete spojit praktické porozumění ze světa financí a propojit ho se všemi finesami odpovědného manažerského řízení. Vyzkoušíte si jak znalosti z mikro- a makroekonomie spojit s finančním i obchodním právem a využít je v praxi.

Manažerská psychologie

Zajímáte-li se o psychologii a chcete-li lépe poznat sebe a citlivě komunikovat se skupinami osob z různých zemí a kultur. Seznámíte se s metodami ovlivňování trhu pomocí reklamy a jejího vlivu na chování spotřebitele a jejich motivaci.

Bankovní management

Rozhodujete-li se získat dovednosti a návyky pro jednání s klienty v bankovním prostředí. Získáte přehled v provoze jednotlivých oddělení banky, ovládnete praktickou stránku účetnictví, oblast cizích měn i pojišťovnictví.

Podnikání

Sníte-li o vlastním podnikání a chcete táhnout ostatní za Vaší podnikatelskou vizí. Osvojíte si řídící metody, identifikujete tržní příležitosti, seznámíte se s aktuálními požadavky společenské odpovědnosti, i s tím jak sladit osobní cíle s firmou.

Sales management

Chcete-li se stát odborníkem v řízení prodeje a seznámit se s obchodními strategiemi úspěšných firem. Naučíte se vyjednávat, vytvářet podnikové prodejní strategie, hodnotit a motivovat obchodní zástupce, strategicky využívat obchodní reporty i zvyšovat prodejní úspěchy.

Arts management

Máte-li zájem řídit svět uměleckých oborů a kultury nebo si vést vlastní umělecky zaměřenou firmu. Osvojíte si specializované znalosti v kreativní ekonomice a podnikání jako je fundraising, crowdfunding, specifika public relations i autorského práva.

Studijní plán

Název studijního programu: Regionální rozvoj
Název studijního oboru: Management rozvoje měst a regionů

Název předmětu

Způsob ukončení

Typ předmětu*

I semestr
II semestr
III semestr
IV semestr
V semestr
VI semestr

*Vysv.: p = povinný předmět, pv = povinně volitelný předmět, v = volitelný předmět

doc. Ing. Josef Palán, CSc.

GARANT PROGRAMU

Katedra - katedra podnikání a oceňování
E-mail - jpalan@bivs.cz
Telefonní číslo +420 251 114 557

Uplatnění absolventů v praxi

Vedle zaměření na využití ve vlastním podnikání, je každá naše specializace je odrazovým můstkem k mnoha atraktivním manažerským profesím, například:

1) Marketing management: marketing manager, brand manager, media planner, digital strategist

2) Management lidských zdrojů: personalista, HR manager, recruitment specialist, training specialist

3) Finanční management: specialista na finančních trzích, konzultant v investiční společnosti, finanční poradce, vedoucí účetního oddělení

4) Manažerská psychologie: specialista průzkumu trhu, communication manager, specialista náboru a výběru, manažer marketingového výzkumu

5) Bankovní management: obchodní bankéř, úvěrový specialista, vedoucí bankovní pobočky, specialista v České národní bance

6) Řízení firmy: project manager, product manager, vedoucí oddělení, account manager,

7) Sales management: sales manager, key account manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce

8) Arts management: organizátor festivalu, PR manager umělecké agentury, vedoucí kulturního oddělení, organizátor mezinárodního veletrhu

Chcete se stát studentem?

Prosíme Vás o vyplnění přihlášky, kterou najdete níže. Uzávěrka příjmu přihlášek pro podzimní termín pohovorů je pátek 25. listopadu 2016, pro jarní termín pátek 24. března 2017.