Stavební minimum

Od 2. 10. 2017 do 31. 5. 2018 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 15.9. 2017
Cena: 15 900 Kč za semestr

Kurz Stavební minimum je určen zájemcům, kteří dosud nemají stavební vzdělání a chtěli by si zvýšit kvalifikaci právě v této oblasti. V průběhu studia získají znalosti z oblastí pozemního stavitelství, územního plánování, rekonstrukcí staveb či zeměměřičství.

Tento program celoživotního vzdělávání je uskutečňován v souladu s akreditovaným bakalářským studijním programem Oceňování majetku, podle § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Účastník celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta vysoké školy.

Absolvent kurzu je oprávněn v případě přijetí k bakalářskému studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro obor Oceňování majetku v maximální výši stanovené zákonem (60 % kreditů).

Průběh kurzu: 2 semestry, 8 – 9 výukových dnů /semestr (pátek, sobota)

Lektoři: pedagogové Bankovního institutu vysoké školy

Zakončení kurzu: úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu

Bc. Veronika Radová
Referentka vzdělávacích projektů
Tel.: 731 425 297
E-mail: vradova@bivs.cz

Přihláška