Management finančních institucí

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými důležitými oblastmi komplexu finančního řízení ve finančních institucích se zaměřením na banky a pojišťovny s důrazem na klíčový význam oblastí řízení ziskovosti a rizikovosti těchto institucí. Ujasnit podstatu popisovaných skutečností a poukázat na základní trendy, principy a charakteristické znaky činnosti těchto institucí. Na praktických zkušenostech a příkladech aplikací ukázat význam teoretických postupů a principů pro praktické rozhodování.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • využít informace o legislativní úpravě činnosti bank a pojišťoven;
 • vyhodnotit informace o dohledu regulativního orgánu nad bankami a pojišťovnami;
 • porozumět obsahu jednotlivých oblastí činnosti bank a pojišťoven;
 • ohodnotit vybrané produkty nabízené bankami a pojišťovnami;
 • porozumět přístupům ke sledování solventnosti pojišťovny;
 • ohodnotit výsledek výpočtu solventnosti;
 • používat ukazatele pro hodnocení pojišťovny.

Hlavní témata:

 • Měření ziskovosti: návratnost kapitálu a návratnost aktiv, měření ziskovosti vzhledem k podstupovanému riziku.
 • Řízení ziskovosti: plánování, analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, strategie, cíle a etapy plánování, kontrola, hodnocení výsledků a zpětná vazba.
 • Jednotlivé oblasti činnosti bank a pojišťoven - obchodní činnost, marketing, provozní činnost.
 • Manažerské účetnictví a jeho úloha ve finančních institucích.
 • Druhy rizik a jejich měření v bankách a pojišťovnách.
 • Řízení aktiv a pasiv: vztah mezi ziskovostí a rizikovostí, řízení aktiv a pasiv - spojení mezi řízením ziskovosti a rizikovosti, kapitálová přiměřenost jako nástroj regulace, metoda VAR.
 • Organizace finančního řízení: úloha vybraných útvarů banky a pojišťovny, organizace vybraných částí finančního řízení.
 • Solventnost pojišťovny, metody hodnocení solventnosti
 • Současné trendy ve finančním řízení: trendy v bankovnictví a pojišťovnictví