Manažerské dovednosti

Zaměření předmětu:

Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

Obsah předmětu:

 • Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance
 • Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy
 • Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku
 • Performance management a práce s manažerskou mřížkou
 • Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací
 • Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými
 • Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou
 • Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků
 • Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe
 • Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
 • Základy time a stress managementu
 • Work-life-balance v praxi