Manažerské dovednosti

Cíl předmětu:

Student získá hlubší pohled na roli manažera v organizaci. Porozumí, že efektivní vedení lidí přímo souvisí s manažerovou schopností sladit osobní cíle jednotlivců s cíli organizace. Rozšíří své teoretické znalosti a praktické dovednosti zvláště v oblasti rozhodování a komunikace. Pochopí důležitost anticipace v relaci ke změnám podnikatelského prostředí.

Obsah předmětu:

 1. Manažer a jeho postavení v organizaci.
 2. Manažerský kodex
 3. Rozhodování.
 4. Budování týmů.
 5. Řízení výkonnosti.
 6. Motivování a odměňování.
 7. Vedení a leadership.
 8. Vedení pracovníků v krizových situacích.
 9. Kontrola a řízení pracovních činností.
 10. Řízení změn.
 11. Časový a úkolový management v práci manažera.
 12. Životní styl manažera.