Marketing

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se základy marketingu, hlavními metodami a pracovními postupy uplatňovanými v marketingové praxi firem. Vysvětlit strategickou důležitost marketingového řízení v organizaci a specifika marketingu služeb.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • Plánovat a koordinovat marketingové aktivity v rámci podniku;
  • Využívat marketingové metody a pracovní postupy v podnikové praxi;
  • Řídit marketingová oddělení firem.

Hlavní témata:

  • Vývoj marketingových koncepcí a marketingového řízení.
  • Analýzy chování zákazníků.
  • Marketingový výzkum.
  • Marketingové řízení a plánování.
  • Marketingový mix.
  • Marketingová komunikace.