Marketing kultury

Zaměření předmětu:

Předmět přináší rámcový pohled na marketing s důrazem na polohy významné v oblasti kultury, umění a péče o kulturní dědictví, následně se zabývá specifiky marketingu v této sféře. Pozornost je věnovaná marketingu hlavních směrů kultury, umění a kulturního dědictví. Důraz je kladen též na praktickou aplikaci s využitím marketingových nástrojů vhodných pro oblast kultury.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti umět:

 • připravit kompletní marketingový plán kulturní organizace,
 • představit a obhájit své záměry před zřizovatelem, správní radou nebo nadřízenými,
 • zajistit své organizaci nebo pořádané akci publicitu, sponzory, provést jednoduchý marketingový výzkum pro potřeby své organizace,
 • segmentovat své zákazníky, zvolit vhodnou marketingovou strategii a podpořit ji odpovídajícím marketingovým mixem.
 • Vhodné pro (budoucí) pracovníky v oblasti kultury a umění v neziskovém sektoru i ve firmách zaměřených na kulturu a umění pracujících na komerční bázi.

Hlavní témata:

 • Význam a obsah marketingových informací, marketingový výzkum na trzích kultury, umění a kulturního dědictví, marketingové analýzy, plánování a strategie
 • Marketingové nástroje: Kultura a umění jako produkt, životní cyklus produktu a zavádění nových produktů, jejich specifika v oboru služeb na trzích kulturních statků
 • Komerční art marketing a produktový mix, značka, její historie a dnešní formy, tvorba značky a strategie používání značky, klienti a jejich specifika
 • Cena, její role, specifika a strategie v neziskovém sektoru kultury, komerční ocenění speciálních nabídek, cena na trzích umění
 • Distribuce kultury, umění a kulturního dědictví, místo, dostupnost a působnost, elektronické zpřístupnění kulturního dědictví, specifika performance art (živého umění) a služeb muzeí, galerií a památek, formy prodeje uměleckých děl, zprostředkovatelé, aukční síně
 • Marketingová komunikace a na trzích kultury, umění a kulturního dědictví, marketingová komunikace online a role sociálních sítí v ní, PR a odborná kritika, kreativní metody, komerční výstavnictví, sponzoring